Aktivní uhlí

Aktivní uhlí ECO-A10

aktivni_uhli

ECO-A10 je vysoce kvalitní aktivní uhlí používané hlavně pro čištění vzduchu v lakovnách nebo strojírenském a chemickém průmyslu. Typickými vlastnostmi jsou vysoká adsorpční schopnost a vysoká tvrdost a hlavně vysoká schopnost pohltit zápach. Aktivní uhlí ECO-A10 lze regenerovat (reaktivovat), max. však 10x.

.

.

Granulované aktivní uhlí – je aktivní uhlí ve formě válečků s identickým průměrem a rozdílnou délkou. ECO-A10 má následující průměry:  2 – 4 mm. Granulované aktivní uhlí je používáno pro čistění vzduchu a plynů v adsorbérech a filtračních jednotkách. Pro reaktivaci se doporučuje využívat aktivní uhlí s průměrem válečků 4 mm.

 

Použití:

Čistění vzduchu – v mnoha průmyslových odvětvích ve výrobním procesu vznikají více méně toxické páry a plyny. Tyto látky se nesmí vypouštět do ovzduší. Nejčastějšími škodlivinami v odpadním vzduchu jsou rozpouštědla. Pro odstranění uhlovodíků, jako i chlorovaných látek je vhodné využít jejich adsorpční schopnosti na aktivním uhlí. V zásadě rozlišujeme mezi čištěním vzduchu a rekuperací rozpouštědel. Pravidlem pro výběr metody je koncentrace dané látky v plynné fázi. Při velkých koncentracích je výhodné rozpouštědlo z aktivního uhlí desorbovat (např. parou) a zpětně použít. Granulované aktivní uhlí se používá ve filtrech s pevným ložem. Stacionární vrstvou aktivního uhlí prochází čištěný vzduch nebo plyn (většinou zdola nahoru).

 

Technické parametry:

Specifický povrch 1020 m2/g
Jodové číslo 990 mg/g
Vlhkost max 5 %
Popel max 12 %
Tvrdost 96 %
Hustota po setřesení 500 g/l
Průměr válečků 2, 3, 4 mm
Adsorbce CCl4 64 %
Adsorbce benzenu 36 %

 

 

Aktivní uhlí ECO-O10

aktivni_uhli

ECO-O10 je aktivní uhlí vyráběné z drcených kokosových skořápek. Vyniká především 40 % adsorbcí benzenu. Tento druh aktivního uhlí není regenerovatelný (reaktivovatelný).  Používá se hlavně pro čištění vody.

 

 

 

Technické parametry:

Specifický povrch 1132 m2/g
Jodové číslo 1123 mg/g
Vlhkost 2,2 %
Popel 1,9 %
Tvrdost 99 %
Hustota po setřesení +/- 500 g/l
Průměr válečků 2,36 – 4,75 mm
Adsorbce CCl4 62,5 %
Adsorbce benzenu 40 %

 

Dodáváme aktivní uhlí, které odpovídá Evropské normě EN12915. Vlastníme veškeré certifikáty a další důležité dokumenty. Spolupracujeme s významnou českou organizací, zabývající se regenerací (reaktivací) aktivního uhlí. Dále spolupracujeme se spalovnou nebezpečných látek a odpadů.

 

Neváhejte a pošlete nám poptávku na e-mail: ecofilters@email.cz